رفع مسئولیت

خدمات TehranAsnaf تنها شامل ارائه انواع دیتابیس مشاغل شهر تهران می باشد . هرگونه استفاده از اطلاعات خریداری شده به عهده خریدار می باشد و سایت TehranAsnaf هیچگونه مسئولیتی در این باره نخواهد داشت .

فروش محصولات خریداری شده به غیر ممنوع بوده و فقط برای استفاده تبلیغاتی خریدار می باشد در صورت مشاهده اکانت کاربری فرد مسدود میگردد .